Gustav Mahler & terezínští skladatelé 2018

mezinárodní hudební festival

partneři

Lom Praha Trade
Institut terezínských skladatelů
PRE
ICS

záštity

Prezident České republiky

záštita prezidenta
České republiky
Senát Parlamentu České republiky

záštita předsedy
Senátu Parlamentu
České republiky
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

záštita předsedy
Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky
Ministerstvo kultury ČR

záštita náměstkyně
ministra kultury
Magistrát hl. města Prahy

záštita primátorky
hlavního města Prahy
Ústecký kraj

záštita hejtmana
Ústeckého kraje
Ústavní soud

záštita předsedy
Ústavního soudu
Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v České republice

záštita německého
velvyslance