Gustav Mahler & terezínští skladatelé 2017

mezinárodní hudební festival

generální partner

Lom Praha Trade

partner

PRE

záštity

Magistrát Hl. m. Prahy

záštita primátorky
Hlavního města Prahy
Adriany Krnáčové
Ústecký kraj

záštita hejtmana
Ústeckého kraje
Oldřicha Bubeníčka
Ministerstvo kultury ČR

záštita Ministerstva kultury
České republiky