Institut terezínských skladatelů

Institut: Mise & Vize

Institut terezínských skladatelů je centrum zabývající se výzkumem, dokumentací a popularizací terezínských skladatelů. Sjednocuje vědecké činnosti mnoha nadací a koordinuje úsilí mezinárodního výzkumu terezínských skladatelů. Slouží také jako studijní středisko poskytující informační služby jak vědcům, tak veřejnosti zajímající se o život a dílo terezínských skladatelů.
V širším měřítku se Institut věnuje výzkumu hudby a hudební produkce, včetně kabaretu, písní a oper, jež byly vytvořeny nebo uvedeny během období holokaustu.

Nejdůležitější činností Institutu je projekt souhrnných děl, jehož předpokládaným úkolem je sestavení souhrnné a klíčové edice (rovněž ve spolupráci s vydavateli) každého terezínského skladatele.

Úkolem Institutu je shromáždit pod jednu sbírku veškeré dostupné listiny napsané terezínskými skladateli, stejně jako veškeré písemné materiály o nich. Muzikologové, hudebníci a veřejnost tak mají možnost detailně prostudovat v kontextu život a dílo těchto skladatelů. Za tímto účelem bude založena knihovna, která bude obsahovat tištěné partitury, kopie rukopisů, muzikologickou literaturu 20. století a rozsáhlý archiv obrazových dokumentů a nahrávek. Předpokládá se, že knihovna bude také obsahovat sbírku materiálů týkajících se hudby nebo kultury holokaustu v širším pojetí.

Terezínští skladatelé si zasloužili oblibu u velkého počtu posluchačů již během svého života, a ta trvá dodnes. Mnoho veřejných institucí a soukromých osob po celém světě vlastní nespočet ručně psaných skladeb, korespondencí a dalších dokumentů. Dlouhodobým cílem Institutu je zachování, shromažďování a opisování takovýchto dokumentů. V důsledku odlišností v dokumentech a dosavadní absenci cíleného výzkumu to nebude snadný úkol. Přesto věříme představě, že po kompletaci veškerého materiálu bude Terezín místem, které přiblíží tvorbou terezínských skladatelů zájemcům z celého světa. Institut tak zachová kulturní dědictví, které by jinak mohlo být ztraceno nebo zapomenuto.

Výzkumné, edukační aktivity a projekty na podporu povědomí veřejnosti
Souhrnná edice, edice klíčové tvorby, digitální edice
Knihovna, digitální knihovna
Ročenka
Zpravodaj
Členství
Příspěvek na konferenci (1x za 2 roky)& úzká spolupráce
Hudební festival - úzká spolupráce

Předpokládaná spolupráce a partnerství zahrnují mimo jiné:

Česká: Terezínská iniciativa, Městský úřad Terezín, Památník Terezín, Federace židovských obcí v České republice, Židovské muzeum Praha, hudební fakulty, obchodní komory

Globální: Pamětní muzeum holocaustu Washington, Yad Vashem, Beit Terezin, Nadace Defiant requiem, Židovské muzeum v Berlíně, HANS KRÁSA STIFTUNG, Terezínská hudební asociace Boston, Viktor Ullmann - Paul Sacher Stiftung Bazilej, hudební a umělecké fakulty, vlády nebo veřejnoprávní organizace z celého světa

Místní: Úzká spolupráce a vzájemná Podpora Hudebního festivalu Věčná naděje: Gustav Mahler & Terezínští skladatelé a Konference terezínských skladatelů.

Hudební workshopy (spolu s Hudebním festivalem Věčná naděje: Gustav Mahler a Terezínští skladatelé): pozvání mladých hudebníků ze zahraničí do Terezína, kde se zúčastní dvoutýdenních kurzů s tématikou terezínských skladatelů. Cílem je představit, podpořit a vyučovat hudbu terezínských skladatelů, a uspořádat s těmito mladými umělci pro jejich vrstevníky představení v Terezíně a v Praze.

Financování

Očekáváme zejména soukromé a firemní dary, včetně dalších dárcovských iniciativ.
Také bychom uvítali nadační stipendia a profesury financované vládními vyzkumnými a vzdělávacími institucemi.
Doufáme, že navážeme formální spolupráci s co největším počtem subjektů.

Právní forma

Nezisková organizace založená soukromými, právnickými a jinými subjekty.

Institut byl založen jako zapsaný spolek.

Věčná naděje

Webové stránky

Institut terezínských skladatelů
 

Dokumenty ke stažení

Stanovy (pdf 436 kB)
 

Aktuality

25. listopadu 2018, Jeruzalém

Institut terezínských skladatelů podepsal memorandum o spolupráci s Haifskou univerzitou

Tiskovou zprávu k 25. 11. 2018 naleznete zde
Lidovky 25. 11. 2018 odkaz na článek