Gustav Mahler & terezínští skladatelé

mezinárodní hudební festival

Ohlasy →
Terezin

Ideový záměr festivalu VĚČNÁ NADĚJE: Gustav Mahler & terezínští skladatelé

Cílem je vybudovat prestižní festival s důrazem na výjimečnou uměleckou kvalitu. Základ festivalu tvoří mimořádná tvorba G. Mahlera a opomíjená díla umělců Terezína. Festival věnovaný Gustavu Mahlerovi v Evropě chybí a tvorba autorů Viktora Ullmanna, Gideona Kleina, Hanse Krásy, Pavla Haase zůstává stále nedoceněna. Program bude každoročně doplněn o díla dalších českých a světových hudebních velikánů a bude reagovat na aktuální výročí a události. Nedílnou součástí festivalu je aktivní spolupráce s nově založeným Institutem terezínských autorů; postupné vydávání jejich redigovaného díla spojené s živou interpretací je dalším cílem festivalu. Genius loci Prahy a Terezína – a jejich propojení – umocňuje emotivní rozměr německé, židovské a české kulturní tradice.

Poselstvím festivalu je mimořádná lidskost a naděje vyvěrající ze středoevropské kulturní historie. Festival mapuje český, židovský a německý fenomén dvou minulých století. Fenomén místa a doby přinesl soužití, vzájemné ovlivňování a spolupráci. Ve své vrcholné podobě nám poskytuje ohromné umělecké hodnoty vytvářené často v nesmírně náročných podmínkách. Doprovodné konference, výstavy a četby, které jsou součástí festivalu, budou vedle poselství humanity, národnostního soužití a spolupráce připomínat historické zkušenosti velmi aktuální pro dnešní dobu.

Posláním festivalu je přiblížit mimořádné interpretační umění co nejširší veřejnosti. Festival bude prestižní společenskou událostí založenou na geniu loci a skvělé intepretaci hudebních děl "našich" festivalových autorů.

Duchovním bohatstvím festivalu je myšlenka věčné naděje. Paměť míst & hudební odkaz (Gustava Mahlera, Viktora Ullmanna, Gideona Kleina, Hanse Krásy, Pavla Haase) přinášejí věčnou naději.

Základní kameny festivalu jsou G. Mahler, terezínští skladatelé, Terezín, Praha

Gustav Mahler

GUSTAV MAHLER (7. července 1860 Kaliště – 18. května 1911 Vídeň) je jeden z nejúspěšnějších světových skladatelů s celoživotním domovským právem v Jihlavě. Patří k hudebním géniům historie nejenom v oblasti skladby, ale také v oblasti interpretační. Byl šéfdirigentem orchestrů od Budapešti přes Prahu, Vídeň až po New York.


TEREZÍNŠTÍ SKLADATELÉ Terezínští skladateléViktor Ullmann (1898 – 1942), Gideon Klein (1919 – 1945), Hans Krása (1899 – 1944) a Pavel Haas (1899 – 1944) jsou navěky spojeni místem, kde čekali na deportaci do vyhlazovacího koncentračního tábora, ale kde ještě směli tvořit. Tím místem byl koncentrační tábor Terezín. Hudební teoretici nešetří chválou a oceňují jejich díla jako na výsost svébytnou hudbu, která ale zní v živé interpretaci velmi sporadicky.


PRAHA Hudební centrum s obdivuhodnou tradicí mající všechny předpoklady být tím nejlepším místem pro festival VĚČNÁ NADĚJE. G. Mahler zde působil jako především operní dirigent v letech 1885 a 1886. H. Krása uvedl svůj opus č.1 v roce 1921 v Praze. G. Klein se v Praze učil u A. Háby. V. Ullmann působil na místě G. Mahlera v letech 1919 – 1927. P. Haas žil především v Brně, kde mimo jiné navštěvoval mistrovské kurzy L. Janáčka.


TEREZÍN Nedobytná pevnost pro 5000 vojáků, kde nacisti vytvořili koncentrační tábor pro více jak 60 000 Židů – kde ale nebylo zařízení na jejich likvidaci (usmrcení a spálení). Ve chvilkách volnosti uprostřed trvalého ponižování, ve zdech vězení a pod samopaly strážců bylo možné zažít okamžiky koncertů vážné hudby nebo představení opery. A proto skladatelé s vidinou brzkého konce tvořili jak jen mohli. Terezín symbolizuje místo, kde se za téměř zhmotněné přítomnosti smrti povedlo tvořit hudbu pro budoucnost.

partneři

Lom Praha Trade
Institut terezínských skladatelů
PRE
ICS
Památník Terezín

záštity

Prezident České republiky

záštita prezidenta
České republiky
Senát Parlamentu České republiky

záštita předsedy
Senátu Parlamentu
České republiky
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

záštita předsedy
Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky
Ministerstvo kultury ČR

záštita náměstkyně
ministra kultury
Magistrát hl. města Prahy

záštita primátorky
hlavního města Prahy
Ústecký kraj

záštita hejtmana
Ústeckého kraje
Ústavní soud

záštita předsedy
Ústavního soudu
Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v České republice

záštita německého
velvyslance